Zwrot kosztów za uszkodzone, zniszczone lub zagubione podręczniki

Zwrot kosztów za uszkodzone, zniszczone lub zagubione podręczniki dla klas I, II, III , IV i V (podręczniki zwracamy do 20 czerwca 2017 r.)

Klasy I, II i III

Uprzejmie przypominamy, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez NBP o/ Warszawa, numer rachunku:

59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik (tytuł, klasa) cz….” podając numer jednej z czterech części.

  • Kl. I – każda część wynosi 4,34 zł,
  • Kl. II – każda część wynosi 4,21 zł
  • Kl. III – każda część wynosi 2,35 zł
  • Natomiast zwrot za podręcznik do j. angielskiego wpłacamy na konto SP Nr 108 we Wrocławiu: Kl. I – 4,34 zł, kl. II-24,75 zł, kl. III-24,75 zł

Numer rachunku SP Nr 108 we Wrocławiu70 1020 5226 0000 6002 0418 4271 (Brak płyty CD na końcu podręcznika (dotyczy to języka angielskiego) uważa się za podręcznik uszkodzony i dokonuje wpłaty j.w.)

Kserokopię wpłaty należy przekazać bibliotekarzowi szkolnemu.

Klasy IV i V

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów własnych Szkoły Podstawowej nr 108 we Wrocławiu. Numer rachunku SP Nr 108 we Wrocławiu: 70 1020 5226 0000 6002 0418 4271

W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik – tytuł np. „Matematyka kl. V”.

  • Każdy podręcznik do klasy IV kosztuje 15,40 zł, podręcznik do j. angielskiego kl. IV -15,40 zł, natomiast kl. V -21 zł.
  • Wykaz cen (od 7, 30 zł do 21, 90 zł) poszczególnych podręczników do klasy V dostępny w bibliotece lub u wych. klasy. (Brak płyty CD na końcu podręcznika (dotyczy to języka angielskiego)uważa się za podręcznik uszkodzony i dokonuje wpłaty j.w.)
  • Kserokopię wpłaty należy przekazać bibliotekarzowi szkolnemu.