O emocjach w różny sposób

Sztuka nie istnieje bez emocji. Są one źródłem i celem odbiorcy. Emocje towarzyszą każdemu z nas, a ich różne oblicza pozwalają nam na pełniejsze korzystanie z życia.

Klasa 1b realizując kolejny unit w ramach programu IB PYP, nie tylko nauczyła się rozpoznawać różne emocje i uczucia, ale też poznała sposoby na ich wyrażanie oraz radzenie sobie z nimi. Uczniowie brali udział w wielu warsztatach i wydarzeniach, które pobudziły ich do działania i przemyśleń. Na zakończenie wraz z wychowawcą przygotowali krótki filmik podsumowujący te aktywności.