Akcja wolontariuszy „Razem w szkole”

Uczniowie zaangażowani w Szkolne Koło Wolontariatu dwukrotnie odwiedzili Fundację L’arche we Wrocławiu.

Wolontariusze wysłuchali prelekcji osoby z niepełnosprawnością intelektualną na temat działalności fundacji, a następnie zapoznali się z innymi mieszkańcami fundacji z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz ich planem dnia. Dodatkowo zbierali liście i tworzyli z nich tzw. „różyczki”, które zostały wykorzystane do tworzenia wieńców. Ponadto przygotowywali magnesy na lodówkę z masy papierowej oraz nadawali korespondencję z podziękowaniami dla darczyńców.

Spotkania wprowadziły uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności i altruizmu. Wskazały wzorce postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia. Wzmocniły także poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.