Pasja, profesja, powołanie, czyli Szkolny Tydzień Kariery

Policjant, strażak, lekarz, fryzjer – to tylko niektórzy z gości zaproszonych w ramach Szkolnego Tygodnia Kariery.

Celem Szkolnego Tygodnia Kariery jest popularyzacja orientacji oraz poradnictwa zawodowego, propagowanie idei świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. Poradnictwo zawodowe służy całej społeczności szkolnej, a wystąpienia specjalistów zmotywowały naszych uczniów do nauki oraz uświadomiły znaczenie wiedzy oraz umiejętności w życiu zawodowym.

Spotkania uczniów, Rodziców oraz przedstawicieli rożnych zawodów w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery z zakresu doradztwa zawodowego przygotowane zostały przez koordynatora projektu panią Paulę Mintę-Bytomską. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele takich zawodów jak: policjant, strażak, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, higienistka stomatologiczna, fryzjerka, programista, psycholog, lekarz.