„Dziedzictwo cywilizacyjne Europy – Grecja” – wyniki Ligi klas

W Lidze Klas współzawodniczą ze sobą klasy IV-VII – pod opieką wychowawców i przy wsparciu nauczycieli przedmiotów w zależności od rodzaju zdania. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: „Dziedzictwo cywilizacyjne Europy – Grecja”.

W roku szkolnym 2021/2022 zaplanowano cztery konkurencje. Organizatorem i koordynatorem innowacji jest mgr Halina Włoszczyńska – nauczyciel bibliotekarz.

Znamy już wyniki pierwszych dwóch konkurencji:

KLASA

I konkurencja –

Mity greckie zatrzymane w kadrze.

Miejsce II konkurencja

Nauka starożytnej Grecji

Miejsce

4 a

Mit o Dedalu i Ikarze.

8 pkt – III miejsce

Heraklit z Efezu.

8,3 pkt – V miejsce

4 b

Mit o trzech boginiach i jabłku Parysa. 8,3 pkt – II miejsce Diogenes 9,3 pkt – II miejsce

5 a

Mit o Demeter i Korze. 8 pkt – III miejsce Platon 9,0 pkt – III miejsce

5 b

Mit o Heraklesie. 6 pkt- IV miejsce Pitagoras 9,0 pkt – III miejsce

6 a

Mit o Prometeuszu- 10 pkt – I miejsce Sokrates 8,6 pkt – IV miejsce

6 b

Mit o Syzyfie. 8 pkt – III miejsce Tales z Miletu 8,6 pkt – IV miejsce

7 a

Przygody Odyseusza. 6 pkt – IV miejsce Homer 8,3 pkt – V miejsce

7 b

Mit o Tezeuszu i Ariadnie. 8,3 pkt – II miejsce

Archimedes

9,0 pkt – III miejsce

7 c

Dziewięć Muz i Apollo.

8,3 pkt – II miejsce

Arystoteles

10 pkt – I miejsce

Wyniki Ligi klas 2021/22 po konkurencji 1 i 2:

  • I miejsce: klasa 6a – 18,6 pkt
  • II miejsce: klasa 7c -18,3 pkt
  • III miejsce: klasa 4b – 17,6 pkt
  • IV miejsce: klasa 7b – 17,3 pkt
  • V miejsce: klasa 5a – 17,0 pkt
  • VI miejsce: klasa 6b – 16,6 pkt
  • VII miejsce: klasa 4a – 16,3 pkt
  • VIII miejsce: klasa 5a – 15 pkt
  • IX miejsce:  klasa 7a -14,3 pkt

Dziękujemy uczniom, wychowawcom, jury oraz wszystkim zaangażowanym nauczycielom w działalność innowacyjną Liga klas 2021/2022 r.

Zapraszamy do kolejnego zadania. Termin – do 25 marca 2022 r. Temat – Sztuka grecka- architektura (makiety), rzeźba, ceramika. Koordynatorem tego zadania jest nauczyciel plastyki i techniki, mgr Małgorzata Więcław-Szafrańska – podkreśla koordynator Ligi klas, Halina Włoszczyńska.