Future and fun, czyli język angielski w naszej szkole

     W czasach szybkiego rozwoju komunikacji umiejętność posługiwania się językiem obcym ułatwia funkcjonowanie w coraz bardziej wielokulturowym społeczeństwie. Nie ulega wątpliwości, że językiem najczęściej używanym w kontaktach międzynarodowych jest angielski, niekiedy nazywany pierwszym uniwersalnym językiem ludzkości.

     Warto zadbać, aby dziecko od najmłodszych lat uczyło się tego języka, dzięki czemu w przyszłości będzie mogło sprawnie funkcjonować w nowoczesnym świecie oraz spełnić oczekiwania rynku pracy, dla którego już dziś znajomość języka angielskiego jest bardzo pożądana.

     Nasza szkoła pragnie sprostać wymaganiom współczesności, dając uczniom możliwość efektywnej nauki języka angielskiego nie tylko w ramach przedmiotu język angielski.

     Aby wzmocnić, urozmaicić i udoskonalić proces przyswajania tego języka przez uczniów, realizujemy innowacje pedagogiczne, dzięki którym lekcje matematyki, religii, zajęcia komputerowe oraz zajęcia edukacji wczesnoszkolnej wzbogacone są o elementy języka angielskiego. Takie interdyscyplinarne podejście do nauczania pozwala dziecku na bieżąco wykorzystywać nowe umiejętności językowe w różnych dziedzinach życia, zwiększa częstotliwość obcowania z językiem angielskim oraz staje się dla uczniów atrakcyjną formą zdobywania wiedzy i umiejętności.