Stypendia szkolne i zasiłki szkolne – rok szkolny 2016/2017

Szanowni Rodzice,

  1. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w Dziale Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 30/32.
  2. Klienci obsługiwani są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00,
  3. Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 71- 78-23-575.
  4. Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2016 r.. W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2016 r.

Wszystkie sprawy związane ze stypendiami i zasiłkami szkolnymi załatwiane są w pokoju 505 (V p.).

Wnioski i szczegółowe informacje na stronie internetowej:

http://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/stypendia-szkolne-i-zasilki-szkolne