Informacje o dniach opiekuńczo-wychowawczych w roku szkolnym 2016-2017

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (dni opiekuńczo-wychowawcze) w roku szkolnym 2016-2017:

  • 14.10.2016 r. – dzień opiekuńczo-wychowawczy, rada szkoleniowa. Pasowanie na ucznia godz. 10.00 – klasy I,
  • 31.10.2016 r. – dzień opiekuńczo-wychowawczy Promocja Zdrowia,
  • 10.11. 2016 r. – dzień opiekuńczo-wychowawczy Przegląd Pieśni Patriotycznych (w tym chóry mieszane),
  • 21.03.2017 r. – dzień opiekuńczo-wychowawczy, rada szkoleniowa,
  • 2.05.2017 r. – odpracowany w dniu  04.02.2017r. Dzień Otwarty Szkoły. Festiwal Talentów. Tego dnia odbywają się lekcje,
  • 16.06.2017r. – dzień opiekuńczo-wychowawczy.

§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)