Jadłospis oraz opłata za obiady w lutym

OPŁATA ZA OBIADY

ZA MIESIĄC

Luty 2024 WYNOSI:

21 dni x 8,20 zł = 172,20zł

Wpłata na konto nr

64 1020 5226 0000 6702 0418 4230

Proszę pamiętać, że wpłata za obiady powinna być uiszczona z góry

tj. do 01 każdego miesiąca, brak wpłaty skutkuje tym, że uczeń nie otrzymuje obiadu.

(osoby, które zgłaszały odpisy pomniejszają kwotę o ilość dni odpisu).

Jadłospis – od 29 stycznia do 9 lutego

Jadłospis od 12 lutego do 23 lutego