Lekcja w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu

W ramach realizacji programu międzynarodowego i pierwszego unitu badawczego klasa 3a wybrała się do Muzeum Archeologicznego na lekcję pt. „Jak żyli nasi przodkowie”.


 W ramach zajęć uczniowie dowiedzieli się:

  • dlaczego ludzie kiedyś tworzyli domy ze skór i mieszkali w jaskiniach;
  • jak wyglądały pierwsze ludzkie osady i co spowodowało, że ludzie mogli je tworzyć;
  • jak ewoluowały ludzkie domy – od słomy i gałęzi do kamienia;
  • gdzie znajdowała się toaleta na zamku.

Lekcja pozwoliła potwierdzić tezę zawartą w głównej idei unitu badawczego, mówiącą, iż przyroda ma wpływ na życie człowieka. Uczniowie byli bardzo zaangażowani, pokazali swoje najlepsze cechy: byli wnikliwi, dociekliwi, ale także z zasadami.