Ślubowanie i pasowanie na ucznia

Uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli rodzice pierwszoklasistów.


Pasowanie na ucznia to szczególny dzień, który na długo pozostanie w pamięci każdego ucznia klasy pierwszej. W tym dniu dzieci oficjalnie przyjęte zostały do grona uczniów szkoły.

Dyrektor szkoły, w swoim wystąpieniu, zwróciła uwagę na fakt, że Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu jest jedyną publiczną szkołą kandydacką w programie międzynarodowym International Baccalaureate Primary Years Programme (IB PYP).

Szanowni Rodzice, jesteśmy wdzięczni za to, że zaufaliście naszej szkole, naszemu programowi i zdecydowaliście się posłać tu swoje dzieci. Kreatywnie realizowana polska podstawa programowa i międzynarodowy program PYP pozwalają uczyć nasze dzieci: uczenia się, organizacji własnej nauki, logicznego i krytycznego myślenia, zadawania pytań, poszukiwania odpowiedzi, rzeczowego uzasadniania własnego zdania, poszanowania innych, tolerancji, słuchania i słyszenia – podkreśliła p. Stanisława Socha, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu.