Lekcje z wykorzystaniem sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości

Podczas zajęć z użyciem zestawów LEGO WeDo 2.0 budujemy pojazd kołowy z napędem elektrycznym sterowany czujnikiem ruchu.
Poznajemy funkcje oraz działanie czujnika ruchu.

Sprawdzamy trzy tryby pracy czujnika ruchu:

a) zmiana odległości
Ustawia blok czujnika ruchu w trybie “zmiana odległości”

b) bliżej
Ustawia blok czujnika ruchu w trybie “zmniejszanie odległości pomiędzy czujnikiem a obiektem”

c) dalej
Ustawia blok czujnika ruchu w trybie “zwiększenie odległości pomiędzy czujnikiem a obiektem”