Liga Klas. Wyniki pierwszej konkurencji

Znamy wyniki pierwszej konkurencji tegorocznej Ligi Klas, która odbywa się pod hasłem: „Śladami polskich noblistów, malarzy, pisarzy, poetów i naukowców”.


W ramach pierwszej konkurencji – do 30 października – uczniowie przygotowywali zadanie pt.„Fotorelacja z wyjścia na wystawy w Ossolineum i Muzeum Narodowym”.

Jury w składzie: p. Barbara Chojnacka, wicedyrektor szkoły, p. Dominika Marcińczak, psycholog szkolny oraz p. Halina Włoszczyńska, koordynator Ligi klas oceniło fotorelacje przygotowane w formie prezentacji multimedialnych z wyjść klas V-VII. Maksymalnie jury mogło przyznać 10 pkt.

Koordynatorem Ligi Klas jest p. Halina Włoszczyńska, nauczyciel-bibliotekarz. Zadania – na poziomie klas – koordynują wychowawcy.

Wyniki – I konkurencja:

I miejsce: klasa 7b (10 pkt) – „Aleksander hrabia Fredro – wystawa i lekcja muzealna w Ossolineum”

II miejsce: klasa 7a (9,8 pkt): „Aleksander hrabia Fredro – wystawa i lekcja muzealna w Ossolineum”

II miejsce: klasa 6b (9,8 pkt): „Jan Matejko – lekcja muzealna i wystawa „Poczet królów polskich” w Muzeum Narodowym

III miejsce: klasa 5b (9,6 pkt): „Astrospacer – Spacer śladami Mikołaja Kopernika we Wrocławiu”

IV miejsce: klasa 6a (8,6 pkt): „Jan Matejko – lekcja muzealna i wystawa „Poczet królów polskich” w Muzeum Narodowym”

V miejsce: klasa 5a (6,3 pkt): „Astrospacer- Spacer śladami Mikołaja Kopernika we Wrocławiu”