Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Już w piątek (8 lipca) zapraszamy tegorocznych Absolwentów po odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


Informujemy, że dokumenty można będzie odebrać  w godzinach od 9.00 do 15.00.