Podsumowanie akcji „Góra grosza”

Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom/ Our Home Association.


Samorząd uczniowski koordynował akcję prowadzoną we wszystkich klasach.

W ramach akcji „Góra Grosza” społeczność szkolna zebrała ponad 400 złotych. Towarzystwo Nasz Dom zebrane pieniądze przekaże na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną opiekę dla potrzebujących dzieci i rodzin na terenie całej Polski – podkreślają przedstawiciele samorządu.