Program Sprawny Dolnoślązaczek – klasa 1a

Nasza klasa bierze udział w programie „Sprawny Dolnoślązaczek”. Przez kolejne trzy lata będziemy zdobywać liczne sprawności, które gromadzone zostaną  w specjalnej legitymacji sportowca. Dziś zaczynamy od piłki nożnej.