Przydział wejść do szkoły w dniu 1 IX 2021

WEJŚCIE GŁÓWNE DO SZKOŁY

1 września 2021

godz. 8.45 – 8.50 – kl. 4a, 4b, 5a
godz. 8.55 – 9.00 – kl. 5b, 6a
godz. 9.45 – 9.50 – kl. 2a, 3b
godz. 9.50 – 10.00 – oddział przedszkolny, 1a

 ZACHOWAJ DYSTANS SPOŁECZNY!
Wejście tylko dla uczniów SP 108.

WEJŚCIE BOCZNE DO SZKOŁY
Wchodzimy furtką od ul. Bolesława Chrobrego,
wzdłuż ścian budynku, aż do wejścia przy sali gimnastycznej.

1 września 2021

godz. 8.45 – 8.50 – kl. 6b, 7a, 7b
godz. 8.55 – 9.00 – kl. 7c, 8a, 8b
godz. 9.45 – 9.50 – kl. 2a, 3b
godz. 9.50 – 10.00 – 1b, 2b, 3a

ZACHOWAJ DYSTANS SPOŁECZNY!
Wejście tylko dla uczniów SP 108.