„Skarbnice tożsamości” w klasach czwartych

Uczniowie klas czwartych podsumowali pierwszy unit badawczy „Kim jesteśmy”, realizowany w ramach międzynarodowego programu IB PYP.


Klasy czwarte pracowały w grupach międzyklasowych. Uczniowie samodzielnie stworzyli i ozdobili „skarbnice tożsamości”, które zawierały ich odpowiedzi na pytanie „Kim jestem?”. Wykonywali też zadania matematyczne i na podstawie ankiet sporządzili wykresy, obrazujące rozkład cech profilu ucznia PYP w danej grupie. Później powstał wspólny plakat podsumowujący cały unit.