Szkolenie kadry pedagogicznej

Nasza kadra  wzięła udział w inspirujących warsztatach prowadzonych przez doświadczonego i równie inspirującego lidera IB, panią Joannę Płatkowską-Nęcką.

Mieliśmy możliwość pogłębić swoją wiedzę w zakresie efektywnej realizacji programu PYP: wspierania sprawczości uczniów, międzyprzedmiotowej (transcdyscyplinarnej) edukacji opartej na pojęciach i badawczym podejściu, umieszczania procesu uczenia się w kontekście lokalnym i globalnym, oceniania w ujęciu IB i wielu innych ważnych obszarach. Szkolenie odbyło się 27-28 sierpnia 2021 roku oraz 3-4 września 2021 roku. Kolejne szkolenia przed nami.


On 27-28 August 2021 and 3-4 September 2021 our staff took part in inspiring workshops led by an ex perienced and also inspiring IB leader, Ms Joanna Płatkowska-Nęcka.

We had the opportunity to deepen our knowledge on the effective implementation of the PYP programme: fostering student agency, cross-subject (transdisciplinary) education based on concepts and a inquiry-based learning, setting the learning process in a local and global context, assessment in the IB PYP, and many other important areas. More workshops ahead.