Młodzi odkrywcy i badacze – uczniowie podejmują wyzwania

Uczniowie klas 1-4 oraz oddziału przedszkolnego – przy wsparciu swoich wychowawców i nauczycieli – stają się badaczami, uczą się samodzielności i odpowiedzialności.

Kolejne niezwykle ciekawe, wymagające zaangażowania i kreatywności zadania za nami. Doświadczenia, wywiady, przedstawienia teatralne, prace plastyczne, tworzenie instrumentów muzycznych, budowanie domków dla ptaków i wiele innych, a wszystko to z wykorzystaniem rozmaitych materiałów, różnych źródeł informacji, a przede własnej wyobraźni.

Zgodnie z założeniami PYP uczniowie pogłębiają wiedzę, rozwijają rozumienie pojęciowe i umiejętności, uczą się oceniać zagadnienia w kontekście lokalnym i globalnym. Każdego dnia dbamy o budowanie właściwych cech profilu ucznia i propagowanie wartości pozwalających na budowanie otwartej, opartej na tolerancji i wzajemnym szacunku atmosfery pracy.

Zachęcamy młodych odkrywców do działania, krytycznego myślenia i odważnego podejmowania nowych wyzwań.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.