Uwaga! Zmiana konta! Dotyczy zwrotu za uszkodzone, zniszczone lub zagubione podręczniki wszystkich klas I-III i IV-V.

Od czerwca 2017 roku zwrot kosztów za uszkodzone, zniszczone lub zagubione podręczniki we wszystkich klasach I-VI dokonywać należy na konto Szkoły Podstawowej Nr 108 , 50-253 Wrocław,  ul. B. Chrobrego 3

Nr konta 64 1020 5226 0000 6702 0418 4230.