Warsztaty z podstaw tańców ludowych

Uczniowie klasy 2a – pod opieką wychowawczyni, p. Magdaleny Puławskiej, nauczyciela wspomagającego p. Artur Jasińskiego oraz rodziców – wzięli udział w warsztatach edukacyjnych z podstaw tańców ludowych.

Zajęcia odbyły się przy ul. Kościuszki we Wrocławiu. To tam mieści się siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Wrocław”. W ramach zajęć, uczniowie mogli zapoznać się z historią tańców ludowych oraz ubrać oryginalne stroje ludowe.