Wrocławskie Matematyczne Marsze na Orientację (WMMnO)

Uczniowie szkoły pod opieką nauczyciela matematyki Elżbiety Kleciek, włączyli się do udziału we Wrocławskich Matematycznych Marszach na Orientację. Zawody te organizuje Fundacja Matematyków Wrocławskich działająca przy Instytucie Matematycznym Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym roku był to już XV bieg.  Specyfika tych zawodów polega na tym, że łączą one zasady imprez sportowych na orientację z rozwiązywaniem zadań logicznych i konstrukcyjnych. Jest to największa popularna impreza na orientację w Polsce. Co roku bierze w nich udział ponad 900 osób. Dołączamy do tej grupy!

Celem Marszów jest połączenie sportu i rekreacji z matematyką oraz promocją terenów zielonych Wrocławia i okolic.

W zawodach biorą udział 3-osobowe patrole (nie tylko z Wrocławia) składające się z uczniów lub nauczycieli i rodziców. Zadaniem patroli jest (z wykorzystaniem mapy i kompasu) odszukanie w terenie zaznaczonych punktów kontrolnych. Wśród nich są tzw. tajemnicze punkty kontrolne. Należy je także odnaleźć w terenie i dodatkowo oznaczyć na mapie. Położenie tych punktów jest zaszyfrowane. Informacja ukryta jest w rozwiązaniach zadań. Każdy patrol na starcie otrzymuje mapę z naniesionymi punktami kontrolnymi oraz 5 zadań matematycznych do rozwiązania w trakcie marszu. Rozwiązania zadań wskażą położenie punktów tajemniczych.

Tegoroczny, XV Matematyczny Marsz na Orientację odbył się w dniu 21 października 2017 roku w Parku Zachodnim na wrocławskich Popowicach. Bazą zawodów była Szkoła Podstawowa nr 3. W Marszu uczestniczyło 113 drużyn (patroli) uczniowskich i 33 drużyny (patrole) rodzicielskie.

A oto wyniki naszych patroli:

miejsce 16

Damian Brocki, Oliwier Oleś, Dominik Sojka 

miejsce 31

Wiktoria Kaczmarek, Oliwia Wojstanowicz, Aleksandra Zaręba

miejsce 34

Weronika Haba, Nikola Korcz, Szymon Lech

Patrol rodzicielski – miejsce 25 na 33 drużyn

Opiekun konkursu: Elżbieta Kleciek