O trudnych decyzjach polskich patriotów

Uczniowie klas trzecich sukcesywnie realizują program międzynarodowy IB PYP. W ramach unitu 2: Kim Jesteśmy, w którym uczą się o podejmowaniu decyzji i ich konsekwencjach, wybrali się na zwiedzanie Panoramy Racławickiej.


Była to doskonała okazja, by zapoznać się tym niezwykłym obrazem, poznać jego historię oraz podjąć tematy patriotyczne. Wielcy Polacy z naszej historii i współczesności to postacie, które niejednokrotnie musiały podejmować bardzo trudne decyzje, a ich konsekwencje odczuwamy w naszym życiu do dziś: jesteśmy wolnym, demokratycznym krajem, bo nasi rodacy decydowali się poświęcić życie dla naszej ojczyzny.